El Yapimi Mobilya

kereste terimleri

03 Ekim 2013
Ahşap

Ahşap

Acı kavak Orman bölgelerinde yetişen, çalı veya ağaççık halinde kavak türü. Dağ kavağı. Titrek kavak.

Ahşap kaplama (Ahşap kaplama, ahşap kaplamalık) Sert ağaçlardan soyma, biçme veya kesme yoluyla elde edilen çok ince ahşap levha.

Ahşap konstrüksiyon Bir çerçeve içinde yan yana dizilen veyabir ızgara meydana getiren ağaç çıtaların veya karton peteğin iki yüzüne kontrplak veya suni tahta levhası yapıştırılarak yapılmış (tabla).

Ahşap masif Kütle ya da külçe halinde olan, som, masif ahşap.

Akçaağaç Tahtası hafif ve sağlam bir ağaç.

Akçakavak Yapraklarının altı beyaz olan kavak türü. Akkavak. Hollanda kavağı.

Akkavak Yapraklarının altı beyaz olan kavak türü. Akçakavak. Hollanda kavağı.

Andız Akdeniz bölgesinde çok yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen, 25 metre boyunda, ince, uzun, piramit biçiminde, çok koyu yeşil yapraklı bir ağaç. Selvi. Servi.

Anma boyutu Parçanın anılan veya biçme duyarlılığına bakılmaksızın standardize edilmiş rutubette belirtilen boyutu.

Artık Tomruğun keresteye biçilmesi, kerestenin işlenmesi ve onarılması sırasında oluşan ve standartlarındaki boyut ve özellikler dışında kalan ıskarta mal, testere talaşı, kapak, kırıntı, kerestecik, takoz parçası veya parçacığı.

Aynalı kereste Kereste enine kesitinde yıllık halkaların kereste yüzeylerine çıkış açısı 45o’den büyük olan kereste.

Baş Liflere dik doğrultuda iki en kesit yüzeyi.

Biçme boyutu Biçme sırasında uygulanması gereken boyut. (Çekme nedeni ile boyut değişmesi göz önünde tutularak, sonradan anma ölçüsüne eşit olması sağlanacak şekilde düzenlenir.)

Bini Kapı, pencere gibi şeylerin kanatları kapanınca kalan aralığı örtmek üzere bu kanatların kenarına yapılan çıkıntılı kısım veya taşkın çıta.

Bir yanı alınmış kereste Bir yanı yuvarlak odundan çıktığı gibi bırakılan, diğer yanı alınmış kereste.

Boy Parçanın iki başı arasındaki en kısa uzaklık.

Budak Dalın gövde içindeki başlangıç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak, koyuca renkte sert bölüm. Ağacın dal olacak sürgünü.

Budak deliği Tahtalardaki budak yerinin çıkarılmasından sonra ortaya çıkan boşluk.

Budak özü Taze sürgün.

Ceviz Uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen bir ağaç.

Cumba Bir ahşap tablanın kenar yüzü.

Çalık kavak Dalları sepetçilikte kullanılan kavak türü. Sepetçi kavağı.

Çam Dört mevsim yeşil kalabilen, iğne yapraklı, yurdumuzda alaçam, karaçam, kızılçam, sarıçam, dağ çamı, fıstık çamı, katran çamı gibi birçok türü yetişen bir orman ağacı.

Çap düşüşü Gövde üzerinde dipten itibaren uca doğru 1 metre gidildiğinde çapın azalma miktarı. (Bu miktar belirli bir “l” aralığında ölçülen iki çap arasındaki farkın bu aralığa oranlanması ile hesaplanır; ağaç yaşı, ağaç cinsi, büyüme şartları ve taç büyüklüğü ile ilgilidir.)

Çıkar budak Çevresi ile bağlantısı zayıflayan ve bazı ağaç türlerinde kendiliğinden düşebilen bir tür budak.

Çınar 30 metreye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç.

Çıta Genişliği 25 mm, kalınlığı 10 mm ile 20 mm arasında değişen kereste.

Dağ kavağı Orman bölgelerinde yetişen, çalı veya ağaççık halinde kavak türü. Acı kavak. Titrek kavak.

Dağ servisi Boyu 40 metre kadar olabilen ve kerestesi yapı işlerinde kullanılan bir orman ağacı. Sedir.

Derz İki yapı gereci, elemanı veya yapının iki bölüğü arasında kalan aralık. Bitişke, fuga.

Dış yüzey Tomruğun özüne daha uzak olan yüzey.

Dik yongalı levha “Yonga levha” maddesine bakınız.

Dişbudak Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç.

Duralit Pres tekniğiyle sıkıştırılıp levha haline getirilmiş ağaç parçacıkları.

En dar genişlik Sulamalı kerestenin en dar yüzeyindeki kısmından ölçülen genişliği.

Formika Fenol formol reçinesine batırılmış ve yüzeyi yapay reçine ile kaplanmış birkaç kat kâğıttan oluşan ve çoğunlukla marangozlukta kullanılan kaplama malzemesi.

Fuga Derz. Bitişke.

Genişlik Yanlar arasında, uzunluk eksenine dik doğrultuda ölçülen uzaklık.

Gerçek boyut Parçanın ölçme sırasında bulunan boyutu.

Gönyeburun Uçları 45 derecelik açıyla kesilmiş iki parçanın dik açı meydana getirecek şekilde birleşmesi. Gönye birleşme. Gönye bitişme.

Gövde düşüklüğü Gövde üzerinde dipten itibaren uca doğru 1 metre gidildiğinde çapın azalma miktarı. (Bu miktar belirli bir “l” aralığında ölçülen iki çap arasındaki farkın bu aralığa oranlanması ile hesaplanır. Ağaç yaşı, ağaç cinsi, büyüme şartları ve tacın büyüklüğü ile ilgilidir.)

Gürgen Karadeniz kıyılarındaki ormanlarda çok yetişen, kerestesi değerli bir ağaç. Karagürgen.

Havlı kereste Yüzeyleri fazla lifli (pürüzlü) olan ve derin rendelenmeyi gerektiren kereste.

Hollanda kavağı Yapraklarının altı beyaz olan kavak türü. Akkavak. Akçakavak.

Huş Gürgengillerden, kerestelik bir ağaç cinsi.

Ihlamur Kerestesi beğenilen, büyük bir gölge ağacı.

Iskarta mal Standartlarında belirtilen boyutlarda olmakla birlikte, onarılsa da taşıdığı görünüş özellikleri bakımından standartlarında belirtilen sınıflardan hiçbirine girmeyen parça.

İç yüzey Tomruğun özüne daha yakın olan yüzey.

İğne yapraklı kereste İğne yapraklı odunlardan elde edilen kereste.

Kaba kereste İleri seviyede makineyle işlenmemiş, belirli toleranslarla biçilmiş kereste.

Kadron Enine kesiti 30×30 mm, 40×40 mm, 50×50 mm, 60×60 mm ve 70×70 mm olan kereste.

Kalas Kalınlığı 40 mm ile 100 mm, genişliği 80 mm ile 350 mm arasında değişen kereste.

Kalınlık Yüzler arasında yüzlere dik olarak ölçülen uzaklık.

Kanada kavağı Kuzey Amerika’da yetişen uzun bir kavak türü.

Kapak Tomruğun keresteye biçilmesi sırasında oluşan bir tarafı biçilmiş, diğer tarafı doğal olarak yuvarlak, biçilmiş yüzle yuvarlak yüz arasındaki en büyük yükseklik, kalın başta en çok 40 mm, ince başta en çok 15 mm, genişliği en az 8 cm, boyu en az 100 cm olan artık.

Karagürgen Karadeniz kıyılarındaki ormanlarda çok yetişen, kerestesi değerli bir ağaç. Gürgen.

Karakavak Yüksekliği 35 metre kadar ulaşabilen, kabuğu koyu renkli bir kavak türü.

Katran ağacı Toros Dağları’nda yetişen bir sedir türü.

Kavak Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde 30-40 metreye kadar çıkan uzun boylu ağaç.

Kayın 30-40 metre boyunda, 2 metre çapında, kışın yapraklarını döken, kerestesi beyaz ve değerli olan bir orman ağacı.

Kenar İki yüzeyin veya bir yüzeyle bir yanın kesiştiği hat.

Kereste Odunların biçilmesi, kesilmesi veya yarılması ve yontulması suretiyle elde edilen parça.

Kerestecik Boyu iğne yapraklılarda 1 m’den kısa ve 21 cm’den uzun olan, doğrudan doğruya kereste olarak kullanılması olanağı bulunmayan parça. (Bu parça, tomruk keresteye biçilirken veya kerestelerin sınıflarına göre onarılması sırasında oluşur.)

Keskin kenar Sulama bulunmayan kenar.

Kestane Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 metre kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı.

Kırıntı Kereste yanlarının alınması ve işlenmesi sırasında oluşan ve ufak mal, parkelik, çıta üretim olanağı bulunmayan parça.

Kırlangıçkuyruğu geçme Kırlangıç kuyruğunu, kendisi için uygun biçimde açılmış yuvaya yerleştirerek yapılan geçme.

Kızılağaç Gürgengillerden, boyu 30 metre kadar olabilen, kerestesi kolay işlenebilir bir ağaç. Kızılsöğüt.

Kızılsöğüt Gürgengillerden, boyu 30 metre kadar olabilen, kerestesi kolay işlenebilir bir ağaç. Kızılağaç.

Kiniş Bir tahtada boydan boya açılan oluk. Zıvana.

Kiniş dili Lambalı tahta. Lamba-zıvanalı geçme.

Koniklik Gövde üzerinde dipten itibaren uca doğru 1 metre gidildiğinde çapın azalma miktarı. (Bu miktar belirli bir “l” aralığında ölçülen iki çap arasındaki farkın bu aralığa oranlanması ile hesaplanır. Ağaç yaşı, ağaç cinsi, büyüme şartları ve tacın büyüklüğü ile ilgilidir.)

Kontrplak Genellikle mobilya işlerinde kullanılan, en az üç kaplamanın üst üste tutkallanmasından oluşan, ince, esnek tahta.

Köknar Çamgillerden, yüksek bölgelerde yetişen, iğne yaprakları kısa, yassı olan, reçineli ve kozalaklı bir orman ağacı.

Ladin Çamgillerden, 50-60 metre yüksekliğinde, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi değerli, çam türüne çok yakın bir orman ağacı.

Lamba Kapı ve pencere kanatlarının, kasa veya telaroda içine yerleştirildikleri oyuk. Yarım lamba. Zıvanaya geçecek şekilde yapılmış dar ve uzun çıkıntı, kiniş dili.

Laminant Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kâğıtların üst üste konularak sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen kaplama ve döşeme malzemesi.

Lata Genişliği 50 mm, kalınlığı 20 mm ile 40 mm arasında değişen kereste.

Lif levha Bitki lifi levha.

Masif Kütle ya da külçe halinde olan, som.

MDF (Medium density fiberboard – Orta yoğunluklu lif levha) Ağaç liflerinin sıcakta sertleşen sentetik reçine ile birbirine kaynaştırılması suretiyle levhalar halinde üretilen ahşap esaslı bir malzeme.

Meşe Kayıngillerden, 300 kadar türü arasında yaz-kış yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı.

Papel Kavak kaplama.

Parça Birbirine paralel karşılıklı en az iki yüzü bulunan kerestelerden bir tanesi.

Parke Ev, işyeri vb. yerlerin tabanını döşemek için çeşitli boyutlarda, ince, uzunca tahta parçalarının veya yapay malzemenin belirli bir düzene göre yerleştirilmesiyle yapılan döşeme. Bu döşemede kullanılan, hepsi aynı boyda olan küçük tahta parçaları.

Pervaz Bir şeyin çerçevesine veya kenarına uzunluğuna eklenen dar kenarlık. Kapı ve pencerelerde kasanın sıva ile birleştiği çizgiyi örten silmeli veya düz kenarlık.

Porsuk ağacı Yaprakları iğne biçiminde, kışın yapraklarını dökmeyen bir orman ağacı.

Prese Marangozlukta, yan yana dizilen veya bir çerçeve meydana getiren ahşap çıtaların yüzlerine kontrplak, duralit veya sunta yapıştırılıp bir preste sıkılarak yapılmış öğeleri anlatmakta kullanılan terim. Prese kapı, prese kasa.

Radyal kereste Kereste enine kesitinde yıllık halkaların kereste yüzeylerine çıkış açısı 45o’den büyük olan kereste.

Sedir Boyu 40 metre kadar olabilen ve kerestesi yapı işlerinde kullanılan bir orman ağacı. Dağ servisi.

Selvi Akdeniz bölgesinde çok yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen, 25 metre boyunda, ince, uzun, piramit biçiminde, çok koyu yeşil yapraklı bir ağaç. Andız. Servi.

Sepetçi kavağı Dalları sepetçilikte kullanılan kavak türü. Çalık kavak.

Seren Orta çapı 21 cm ve daha kalın, uzunluğu 8 metrenin üstünde olan yuvarlak ağaç. Döner merdivenlerde ortaya konan, taşıyıcı yuvarlak dikme. Kapı veya dolap kanadında, çerçevenin düşey parçalarından her biri. Bunlardan birine menteşe, ötekine kapı kolu ve kilit takılır.

Sert kereste Yapraklı ağaç odunlarından elde edilen kereste.

Servi Akdeniz bölgesinde çok yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen, 25 metre boyunda, ince, uzun, piramit biçiminde, çok koyu yeşil yapraklı bir ağaç. Andız. Selvi.

Sulama Yanları alınmış kereste kenarlarında görülen yuvarlak odun yüzeyi. (Kabuklu veya kabuğu düşmüş olabilir.)

Sulamalı kenar Bir veya daha fazla yerinde sulama bulunan kenar.

Sunta Doğramacılıkta kereste olarak kullanılan, sıkıştırılmış talaş ve yongadan yapılan tahta.

Tahta Kalınlığı 10 mm ile 35 mm, genişliği 80 mm ile 350 mm arasında değişen kereste.

Takoz Tomruk ve kereste başlarının kesilmesi sırasında yuvarlak veya köşeli olarak oluşan ve boyu en çok 20 cm olan parça.

Teğet kereste Kereste enine kesitinde yıllık halkaların kereste yüzeylerine çıkış açısı 45o’den daha küçük olan kereste.

Testere talaşı Biçme sırasında testere dişleri tarafından çıkarılan parçacıklar.

Tik ağacı Kaplamada kerestesinden yararlanılan, doğal rengi sarı, zamanla havada kendiliğinden koyulaşan bir sıcak iklim ağacı.

Titrek kavak Orman bölgelerinde yetişen, çalı veya ağaççık halinde kavak türü. Acı kavak. Dağ kavağı.

Tomruk Ağacın kesilerek silindir biçimine getirilmiş gövdesi.

Verev kereste Kereste yanlarının liflerin gidişi (uzunluk ekseninin) doğrultusunda alınmayarak liflerin (uzunluk ekseninin) gidişi ile bir açı yapacak şekilde alınması neticesi elde edilen kereste.

Yan Dörtgen kesitli kerestenin karşılıklı en dar yüzeyleri.

Yanları alınmamış kereste İki yanı yuvarlak odundan çıktığı gibi bırakılmış kereste.

Yanları alınmış kereste Yanları yüzlere tamamen veya sulama sınırı içerisinde dik olan kereste.

Yanları paralel alınmamış kereste Yanları birbirine paralel olmayan (konik) kereste.

Yanları paralel alınmış kereste Her iki yanı birbirine paralel olan kereste.

Yapraklı kereste Yapraklı ağaç odunlarından elde edilen kereste.

Yatık yongalı levha “Yonga levha” maddesine bakınız.

Yonga levha Özel makinelerle elde edilen odun yongalarının sentetik reçine tutkallarıyla ısı ve basınç altında yapıştırılması ve biçimlendirilmesi yoluyla yapılan suni tahta levha, sunta. Yonga levhaları, yongaların levhadaki duruşlarına göre iki türlüdür: Yatık yongalı levhalar (yongaları levha yüzüne genellikle paralel durumda bulunanlar) ve dik yongalı levhalar (yongaları levha yüzüne genellikle dik durumda bulunanlar). Yüzey durumuna göre zımparalanmış, zımparalanmamış, kaplamalı, cilalı veya laklanmış yonga levha çeşitleri vardır.

Yumuşak kereste İğne yapraklı odunlardan elde edilen kereste.

Yüz Kerestenin uzunluk ekseni doğrultusundaki yüzeylerinden daha geniş ve birbirine paralel olan karşılıklı iki yüzey. (Enine kesiti kare biçiminde olan kerestede yüzeylerin dördü de “yüz” sayılır.)

Zıvana İçinde bir lamba geçecek tarzda açılmış dar ve uzun oluk. Kiniş.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous Post
«
Next Post
»
İkinci el araba